Αφιέρωμα στον Απόστολο Βαρνάβα, θεμελιωτή και προστάτη της Αγιωτάτης Εκκλησίας Κύπρου (μνήμη 11 Ιουνίου)