Αφιέρωμα επί τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Φιλουμένου του Κυπρίου (29 Νοεμβρίου)