Αφιέρωμα στον Άγιο Ιωάννη τον Ελεήμονα, Πατριάρχη Αλεξανδρείας (12 Νοεμβρίου)