Αφιέρωμα επί τη μνήμη του Οσίου πατρός ημών Γεωργίου Καρσλίδη του Ομολογητού (4 Νοεμβρίου)