Αφιέρωμα επί τη μνήμη της ανακομιδής των λειψάνων του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου (3 Νοεμβρίου)