Αστρομερίτης

Ενοριακός Ναός: Αγίου Αυξιβίου

Εφημέριοι:
 • Οικον. Νεκτάριος Νικολάου, τηλ. 99405950
 • Οικον. Μιχαήλ Μιχαήλ, τηλ. 99455442
Ψάλτες:
 • Μάριος Αντωνίου
 • Ιωάννης Πιέρος
 • Στυλιανός Στεφάνου
 • Στυλιανός Ανδρέου

Επίτροποι:

 • Οικον. Νεκτάριος Νικολάου (πρόεδρος)
 • Οικον. Μιχαήλ Μιχαήλ (αντιπρόεδρος)
 • Μηλίτσα Δημητρίου (γραμματέας)
 • Νικόλαος Αδαμίδης (ταμίας)
 • Κωνσταντίνα Τσιαλή (σύμβουλος)
 • Γεώργιος Πατσάλης (σύμβουλος)
 • Χρήστος Έλληνας (σύμβουλος)
 • Κωστάκης Περατίτης (σύμβουλος)

Παρεκκλήσι: Αγίου Μόδεστου