Αστρομερίτης

Ιερός Ναός Αγίου Αυξιβίου Αστρομερίτη

Νέος Ιερός Ναός Αγίου Αυξιβίου (Αστρομερίτη)