Αρχιεπισκοπικές Εκλογές 2022: Στελέχωση Εκλογικών Κέντρων για την θέση του Προεδρεύοντος με Δημόσιους Υπαλλήλους

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Εκκλησία της Κύπρου ενημερώνει πως Δημόσιοι Υπάλληλοι με εμπειρία Προεδρεύοντος ή Βοηθού Υπαλλήλου Εκλογικού Κέντρου σε Πολιτειακές Εκλογές,  μπορούν με ισχύ από σήμερα να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την θέση του Προεδρεύοντος σε Εκλογικό Κέντρο των επικείμενων Αρχιεπισκοπικών Εκλογών που θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2022.

Ο σύνδεσμος της ιστοσελίδας για υποβολή δηλώσεων είναι ο https://dec.churchofcyprus.org.cy τον οποίο μπορείτε να βρείτε και αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Κύπρου https://churchofcyprus.org.cy

Οι δηλώσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και τις 11:59 π.μ. της Πέμπτης 24 Νοεμβρίου 2022.

Σημειώνεται πως δηλώσεις ενδιαφέροντος μπορούν να υποβληθούν μόνον μέσω των πιο πάνω ιστοσελίδων.

Ιωάννης Χαριλάου
Γενικός Έφορος Αρχιεπισκοπικών Εκλογών
Διευθυντής Ελεγκτικού Τμήματος Εκκλησίας της Κύπρου

17 Νοεμβρίου 2022

Πηγή: https://churchofcyprus.org.cy/83212