Ανδρέας Γεωργιάδης: Η εκκλησία της Αγίας Παρασκευής ως παράγοντας κοινωνικοποίησης της νεολαίας. Το απολυτίκιο της Αγίας Παρασκευής. Η Αγία Παρασκευή Μουτουλλά από τη σκοπιά της φυσικής και των μαθηματικών

Τα πιο κάτω κείμενα μας έχουν αποσταλεί από τον Μουτουλλιώτη εκπαιδευτικό Ανδρέα Γεωργιάδη και τα παραθέτουμε αυτούσια.

Η-Εκκλησία-της-Αγίας-Παρασκευής-ως-παράγοντας-κοινωνικοποίησης-της-νεολαίας.-1

 

Το-Απολυτίκιο-της-Αγίας-Παρασκευής-2-1

 

Η-Αγία-Παρασκευή-Μουτουλλά-Από-τη-σκοπιά-της-Φυσικής-κσι-των-Μαθηματικών-1