ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Ἀγρυπνία ἐπὶ τῇ εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῆς Γενέσεως τοῦ Τιμίου Προδρόμου στὸν ὁμώνυμο πανηγύριζοντα ἱερὸ ναὸ στὸ Νικητάρι (23/24.6.2021)

Φέρεται εἰς γνῶσιν τοῦ εὐσεβοῦς πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας ὅτι τὴν Τετάρτη, 23 πρὸς Πέμπτη 24 Ἰουνίου 2021 καὶ ὥρα 7:30 μ.μ., θὰ τελεσθεῖ στὸν πανηγύριζοντα ἱερὸ ναὸ Τιμίου Προδρόμου στὸ χωριὸ Νικητάρι τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας Μόρφου, Ἀγρυπνία μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῆς Γενέσεως τοῦ Τιμίου Προδρόμου.

Τῆς Ἀκολουθίας τῆς Ἀγρυπνίας θὰ προστεῖ ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος. Στὸ τέλος τῆς Ἀγρυπνίας θὰ τελεσθεῖ τὸ ἐτήσιο μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Κεφαλληνίας κυροῦ Γερασίμου καὶ τὸ τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο τῆς μακαριστῆς Γερόντισσας Γαλακτίας.