«Ἀνάβοντας τὸν ἀναπτήρα τῶν ἁγίων»: ΙΗ΄ (18η) Πνευματικὴ σύναξη διαλόγου μὲ τὸν Μητροπολίτη Μόρφου κ. Νεόφυτo (22.06.2022)

Φέρεται ες γνσιν το εσεβος πληρώματος τς κκλησίας, τν Τετάρτη 22 Ιουνίου, 2022 κα ρα 18:30 στν ερ να Παναγίας Χρυσελεούσης στν κοινότητα κακίου τς μητροπολιτικς περιφέρειας Μόρφου, θ πραγματοποιηθε ΙΗ΄ (18η) πνευματικσύναξη διαλόγου «νάβοντας τν ναπτήρα τν γίων» μ τν Πανιερώτατο Μητροπολίτη Μόρφου κ. Νεόφυτο.

Στὶς πνευματικὲς αὐτὲς συνάξεις ὁ Πανιερώτατος ἀπαντᾶ σὲ ἐρωτήσεις τῶν πιστῶν ποὺ τοῦ ὑποβάλλονται εἴτε γραπτῶς εἴτε προφορικῶς, ἐπώνυμα ἢ ἀνώνυμα. Ἐρωτήματα μποροῦν νὰ ἀποστέλλονται στὴν ἠλεκτρονικὴ διεύθυνση: anavontastonanaptiratonagion@gmail.com