Ανοικοδόμηση ιερού ναού Αγἰου Αυξιβίου Α΄ Επισκόπου Σόλων στον Αστρομερἰτη (New construction of the Church of Saint Avxivios, First Bishop of Solon in the Village of Astromeritis)

To read the announcement in english, click here.

Ο νέος ναός του Αγίου Αυξιβίου, πολιούχου του Αστρομερίτη, είναι σε ρυθμό πεντάκλιτης τρουλαίας βασιλικής. Έχει τρεις εξωτερικές στοές, και το κεντρικό κλίτος στεγάζεται από δύο τρούλους. Έχει γίνει πρόβλεψη για δύο παρεκκλήσια.

Οι εξωτερικές διαστάσεις είναι 48Χ39.5 μέτρα με μέγιστο ύψος, χωρίς τον σταυρό, 22.65 μέτρα. Θα είναι ένα επιβλητικό κτίριο που θα δεσπόζει στην γύρω περιοχή, και πραγματικό στολίδι για την κωμόπολη του Αστρομερίτη.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ

Το έργο που έχουμε αναλάβει ως Ανεγερτική Επιτροπή είναι τεράστιο και απαιτείται η συμπαράσταση και βοήθεια όλων. Και η πιο μικρή εισφορά είναι σημαντική. Ενημερώνουμε τους πιστούς ότι μπορούν να κάνουν εισφορές για την ανέγερση του ναού μας στους ακόλουθους τραπεζικούς λογαριασμούς:

Τράπεζα Κύπρου: 357 028 031 748

NAME OF ACCOUNT: ANEGERTIKI EPITROPI IEROU NAOU AGIOU AVXIVIOU

SWIFT CODE: BCYPCY2N

IBAN: CY07 0020 0195 0000 3570 2803 1748

***

Ελληνική Τράπεζα: 161 01 G43637 01

NAME OF ACCOUNT: NEOS IEROS NAOS AGIOU AVXIVIOU ASTROMERITI

SWIFT CODE: HEBACY2N

IBAN: CY65 0050 0161 0001 6101 G436 3701

Για την κατάθεση να ενημερώνεται ο πρόεδρος της Ανεγερτικής π. Νεκτάριος, στο τηλέφωνο 99 405 950, ο οποίος θα ενημερώνει με την σειρά του τον ταμία για έκδοση απόδειξης.

Πιστεύουμε ότι ο τρόπος αυτός θα διευκολύνει πιστούς οι οποίοι διαθέτουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές μεταφορές, καθώς και αυτούς που βρίσκονται στο εξωτερικό και θέλουν να βοηθήσουν στο έργο της Ανεγερτικής.

Όλες οι εισφορές θα καταγράφονται και οι εισφοροδότες θα μνημονεύονται μεταξύ των κτητόρων του νέου ιερού ναού Αγίου Αυξιβίου.

Πληροφορίες – Επικοινωνία

Πρόεδρο Επιτροπής Ανεγέρσεως νέου
Ι.Ν. Αγίου Αυξιβίου Αστρομερίτη
π. Νεκτάριο Νικολάου,
τηλ.: 99405950


Εκ της Ανεγερτικής Επιτροπής Ναού Αγίου Αυξιβίου.

The village of Astormeritis, is building a new church named Saint Avxivios. The design of the church will be a five-aisled domed basilica. It will possess three external galleries, two smaller chapels as well the main Church area that will be housed by two domes.

The church’s external dimensions will be 48×39.5 meters and will have a maximum height (without the cross) 22.65 meters that will dominate the surrounding area. Therefore this church was designed to hold many faithful. A glorious and beautifully designed structure to glorify God for all his people.

HOW YOU CAN HELP

With such a beautiful design a lot of hard work is needed to organize and financially support such a structure, which our construction committee has been working tirelessly to organise and plan. To continue our mission we humbly ask for donations. No matter the amount, every donation is a blessing. All donations toward the construction of Saint Avxivios church in Astromeritis, can be made to any of the following bank accounts.

BANK OF CYPRUS: 357 028 031 748

NAME OF ACCOUNT: ANEGERTIKI EPITROPI IEROU NAOU AGIOU AVXIVIOU

SWIFT CODE: BCYPCY2N

IBAN: CY07 0020 0195 0000 3570 2803 1748

***

HELLENIC BANK: 161 01 G43637 01

NAME OF ACCOUNT: NEOS IEROS NAOS AGIOU AVXIVIOU ASTROMERITI

SWIFT CODE: HEBACY2N

IBAN: CY65 0050 0161 0001 6101 G436 3701

To receive a receipt for your humble donation please contact the building committee president, Father Nektarios at +357 99 405 950, and the treasurer will then issue your receipt of payment promptly.

Contact Information

Building Committee President

I.N. Saint Avxivios Astromeritis

Fr. Nektarios Nikolaou,

Tel: +357 99 405 950

Alternatively, a message to the secretary (adamide@logosnet.cy.net) with full details of the donor will have the same effect and will facilitate delivery of the receipt of payment.

This will enable those who have access to electronic transactions, especially those living abroad, to make their donations with convenience towards our new church.

All contributions will be recorded and the contributors will be mentioned among the owners of the new church of Saint Avxivios.

On Behalf of Saint Avxivios Building Committee, we thank you in advance for your support.