ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: «Ἀνάβοντας τὸν ἀναπτήρα τῶν ἁγίων»: ΛΓ΄ (33η) Πνευματικὴ σύναξη διαλόγου μὲ τὸν Μητροπολίτη Μόρφου κ. Νεόφυτo (Ἀκάκι, 27 Μαρτίου 2024), καὶ Τἐλεση Ἑσπερινῆς Προηγιασμένης Θείας Λειτουργίας

Φέρεται εἰς γνῶσιν τοῦ εὐσεβοῦς πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας ὅτι, τὴν Τετάρτη 27 Μαρτίου, 2024 καὶ ὥρα 5:00 μ.μ., στὸν ἱερὸ ναὸ Παναγίας Χρυσελεούσης στὴν κοινότητα Ἀκακίου τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας Μόρφου, θὰ τελεσθεῖ ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων καἰ, μετὰ τὸ πέρας τῆς Προηγιασμένης Θείας Λειτουργίας, γύρω στὶς 6:30 μ.μ., θὰ ἀκολουθήσει ἡ  ΛΓ’ (33η) πνευματικὴ σύναξη διαλόγου «Ἀνάβοντας τὸν ἀναπτήρα τῶν ἁγίων» μὲ τὸν Πανιερώτατο Μητροπολίτη Μόρφου κ. Νεόφυτο, ἡ ὁποία θὰ ἔχει θέμα τὴ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων.

Παρακαλοῦνται οἱ πιστοὶ ποὺ θὰ προσέλθουν νὰ κοινωνήσουν ν’ ἀπέχουν ἀπὸ ὁποιαδήποτε τροφή κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἡμέρας, (ἐπιτρέπεται ἡ κατάλυση νεροῦ).

Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας θὰ προσφερθεῖ εὐχαριστιακό κέρασμα.