Ἡ KΖ’ Πνευματικὴ Σύναξη Διαλόγου μὲ τὸν Μητροπολίτη Μόρφου κ. Νεόφυτο, πραγματοποιήθηκε στις 22 Νοεμβρίου, 2023 στὸν ἱερὸ ναὸ Παναγίας Χρυσελεούσης στὴν κοινότητα Ἀκακίου τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας Μόρφου.

Ὁ Πανιερώτατος στὸν 27o «Ἀναπτήρα» μιλᾶ γιὰ τὸν ἅγιο Φιλάρετο Μόσχας, τὴν ταπείνωση τοῦ ἁγίου Ἰακώβου (Τσαλίκη), τὴν καρδιακὴ προσευχὴ καὶ τὴν ἐσωτερικὴ ζωή, τὴ διαφορὰ τῆς θρησκείας ἀπὸ τῆς Πίστης, τὴν ψυχὴ καὶ τὴν καρδία, τὴν καθημερινὴ μετάνοια, τὴν ἐλεημοσύνη, τὸν Ἅγιο Παίσιο καὶ τὴν αὐθεντικότητα τῆς ἐπιστολῆς του «Τὰ σημεῖα τῶν καιρῶν», τὸν μακαριστὸ παπὰ Παναγιώτη (Τσιώλη) τὸν Γέροντα τῶν Ἀγράφων κ.ἄ.

Οἱ ἐρωτήσεις νὰ ἀποστέλλονται στὴν ἡλεκτρ. διεύθυνση: anavontastonanaptiratonagion@gmail.com

Παραγωγή: Rum Orthodox