«Ἀνάβοντας τὸν ἀναπτήρα τῶν ἁγίων»: ΚΔ΄ (24η) Πνευματικὴ σύναξη διαλόγου μὲ τὸν Μητροπολίτη Μόρφου κ. Νεόφυτo μὲ θέμα τη Θεία Λειτουργία (19 Μαΐου 2023)

Φέρεται εἰς γνῶσιν τοῦ εὐσεβοῦς πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας ὅτι, τὴν Παρασκευὴ 19 Μαΐου, 2023 καὶ ὥρα 19:00, στὸν ἱερὸ ναὸ Παναγίας Χρυσελεούσης στὴν κοινότητα Ἀκακίου τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας Μόρφου, θὰ πραγματοποιηθεῖ ἡ ΚΔ΄ (24η) πνευματικὴ σύναξη διαλόγου «Ἀνάβοντας τὸν ἀναπτήρα τῶν ἁγίων» μὲ τὸν Πανιερώτατο Μητροπολίτη Μόρφου κ. Νεόφυτο μὲ θέμα τη Θεία Λειτουργία. Ὠς ἐκ τούτου παρακαλούνται οἱ πιστοὶ νὰ  ἀποστέλλουν ἐρωτήματα σχετικὰ μὲ τὸ θέμα στὴν ἠλεκτρονικὴ διεύθυνση:

anavontastonanaptiratonagion@gmail.com