Ακάκι

Ενοριακός Ναός: Παναγίας Χρυσελεούσας 

Εφημέριοι: 
 • Οικον. Κωνσταντίνος Κακουρίδης, τηλ. 99522045
 • Οικον. Μάριος Τσίγκης, τηλ. 99684779
 • Πρεσβ. Ελευθέριος Κονές, τηλ. 99363708

Ψάλτες:

 • Ιωάννης Λέμπος
 • Τάσος Πελεκάνος
 • Πιέρος Πελεκάνος
 • Κυριάκος Α. Χρήστου

Επίτροποι:

 • Οικον. Κωνσταντίνος Κακουρίδης (πρόεδρος)
 • Οικον. Μάριος Τσίγγης (αντιπρόεδρος)
 • Ελένη Παπίρη (γραμματέας)
 • Ανδρέας Τσολλάκη (ταμίας)
 • Άνθιμος Παπανδρέου (μέλος)
 • Πλούταρχος Μιχαηλίδης (μέλος)
 • Ανδρέας Λεωνίδου (μέλος)
 • Μαρία Λέμπος (μέλος)
 • Μαρία Χρίστου (μέλος)

Παρεκκλήσια:

 • Μεταμόρφωσης του Σωτήρος
 • Αγίας Βαρβάρας
 • Αγίου Δημητρίου
 • Αποστόλου Παύλου
 • Αρχαγγέλου Μιχαήλ
 • Τιμίου Σταυρού (Τέμενος)

Εξωκκλήσια:

 • Αγίας Παρασκευής
 • Αγίου Γεωργίου (Θρονικό)