Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς: Άγιος Εφραίμ ο Σύρος

Άγιος Εφραίμ ο Σύρος

Η γλυκύλαλη άρπα του Αγίου Πνεύματος, ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος, με αθάνατη χαρά μαρτυρεί για την παν-ζωοδοτική δραστηριότητα του Αγίου Πνεύματος στο Θεανθρώπινο σώμα της Εκκλησίας του Χριστού. Εκείνος σε κάθε χριστιανό αναγγέλει την χαρμόσυνο είδηση «με όλη σου την δύναμη και με ζήλο να ασκείς τις αρετές […] ώστε να μετοικήσει σε σένα το Άγιον Πνεύμα». «Στον ανθρώπινο ταπεινό νού ενοικεί το Άγιον Πνεύμα». «Ασυγχώρητη είναι η αμαρτία, η αμαρτία έναντι του Αγίου Πνεύματος. Και αυτή είναι η αμαρτία κάθε αιρετικού, επειδή οι αιρετικοί βλασφήμησαν και βλασφημούν το Άγιον Πνεύμα. Για αυτούς δεν υπάρχει συγχώρεση “ούτε εν τω νύν αιώνι ούτε εν τω μέλλοντι” και επειδή εναντιώθηκαν στον ίδιο τον Θεό από τον οποίο προέρχεται η σωτηρία. […] Κάθε αμετανόητη αμαρτία είναι θανάσιμο αμάρτημα». «Ένας είναι ο σκοπός της θεοσέβειας: ως προς την πίστη και τον μεγάλο ζήλο για όλες τις αρετές να αξιωθεί κανείς την πλήρωση με το Άγιον Πνεύμα και να αποκτήσει την τέλεια απαλλαγή από τα πάθη, ήτοι την κάθαρση της καρδιάς η οποία στις ψυχές των πιστών και των ευσεβών τελείται με το καθαγιάζον Άγιον Πνεύμα». «Στην καθαρή καρδιά το Άγιον Πνεύμα καθίσταται ιερέας. Η καρδιά σου είναι άγιο θυσιαστήριο. Εντός σου λειτουργεί ως ιερέας το Άγιον Πνεύμα. Μη δίνεις πρόσβαση στην ρυπαρή αμαρτία, ώστε από εσένα να μην απομακρυνθεί το Άγιον Πνεύμα». Κανένας αμαρτωλός δεν έχει εγκαταλειφθεί από τον παν-οικτίρμονα Κύριο. Ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος ευαγγελίζεται: «το Άγιον Πνεύμα περιμένει ενώπιον της πύλης την ανθρώπινη ψυχή, έτσι ώστε να εισέλθει, να ενοικήσει εντός της και να την καθαγιάσει. Πρόσεχε, Εκείνο περιφέρεται αναζητώντας για τον εαυτό Του είσοδο».

Πηγή: Δογματική Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς. Πνευματολογία – Άγιος Εφραίμ ο Σύρος