Αγία Ειρήνη Κανναβιών – Καννάβια

Ενοριακοί Ναοί:

 • Παναγίας (παλαιὸς)
 • Παναγίας «Απολυτρώσεως των εξηρτημένων»
 • Αγίας Ειρήνης

Εφημέριος: Πρεσβ. Γεώργιος Αλεξάνδρου, τηλ. 99188835

Ψάλτες:

 • Αυξέντιος Ξενοφώντος
 • Κυριάκος Κότσαπας
 • Φάνη Λευκίου

Επίτροποι:

 • Πρεσβ. Γεώργιος Αλεξάνδρου (πρόεδρος)
 • Ανδρέας Νίκου (γραμματέας)
 • Αχιλλέας Στυλιανού (ταμίας)
 • Μαρούλλα Ξενοφώντος (μέλος)
 • Στυλιανός Ιωάννου (μέλος)
 • Κύπρος Χαραλάμπους (μέλος)

Παρεκκλήσι: Αγίου Γεωργίου