Αφιέρωμα στον Αββά Αθανάσιο Σταυροβουνιώτη (+ 18 Ιανουαρίου 2021)

Ο Γέρων Αθανάσιος Σταυροβουνιώτης (περ. 1976) στην είσοδο της Μονής Σταυροβουνίου, μόνος μόνω τω Θεώ, ευχόμενος και αναμένων την επάνδρωση της Μονής