Έφθασε καιρός. Δοξαστικόν αίνων Κυριακής Τυροφάγου.

Παναγιώτης Νεοχωρίτης 26 Φεβρουαρίου 2017 – ΠΠΝ Αγίου Γεωργίου Φανάρι.

Πηγή: https://youtu.be/dRk1NX8sl8A