Ομιλεί ο μακαριστός Μητροπολίτης Σουρόζ Αντώνιος Μπλούμ (Anthony Bloom) και αναφέρει διάφορα περιστατικά που βίωσε ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.