Κήρυγμα Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου κατὰ τὸν Πανηγυρικὸ Ἑσπερινὸ τῆς ἑορτῆς τοῦ προφήτου Ἀββακούμ, τοῦ ὁσίου Ἀββακοὺμ τοῦ ἐν Καλαμιθάσῃ καὶ τοῦ ὁσίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου, ποὺ τελέσθηκε στὴν ἱερὰ μονὴ Ὁσίου Ἀββακοὺμ τοῦ ἐν Καλαμιθάσῃ στὴν κοινότητα Φτερικουδιοῦ, τῆς μητροπολιτικῆς περιφερείας Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς (01.12.2023).

Παραγωγή: RumOrthodox