Ὁ Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεοφύτος συνομιλεῖ μὲ μοναχοὺς περὶ προσευχῆς, μετάνοιας καὶ περὶ στοχοθεσίας ὡς πρὸς τὴ γνωριμία μας μὲ τὸν Τριαδικὸ Θεό, τὸν Χριστὸ καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, ἀλλὰ καὶ περὶ τοῦ πνευματικοῦ ἀγώνα τῶν χριστιανῶν εἶτε τῶν μοναχῶν εἶτε ἐν τῷ κοσμῷ ἀδελφῶν (28.07.2022).