Λόγος Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου στὸ Ἀρχιερατικὸ Συλλείτουργο, ποὺ τελέσθηκε στὸ ἱερὸ μητροπολιτικὸ ἡσυχαστήριο τοῦ Ὁσίου Ἀββακοὺμ στὸ χωριὸ Φτερικούδι τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας Ταμασοῦ, συλλειτουργούντων τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς κ. Ἠσαΐου καὶ τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου (13.2.2022).