Διοίκηση

Μητροπολίτης: Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου καὶ Πρόεδρος τῶν Σόλων κ. Νεόφυτος, ἐκλεγεὶς τῇ 13ῃ Σεπτεμβρίου 1998.

Πρωτοσύγκελλος: Ἀρχιμ. Φώτιος Ἰωακείμ, τηλ.: 22932414.

(1) Γενικές Πληροφορίες

 • Ἕδρα: Μόρφου. Ἕνεκα τῆς κατοχῆς ὑπὸ τῶν Τούρκων τῆς κωμοπόλεως Μόρφου, ἡ ἕδρα τῆς Μητροπόλεως εὑρίσκεται προσωρινῶς εἰς Εὐρύχου.
 • Διεύθυνση: Μητροπόλεως 3, 2831 Εὐρύχου.
 • Τηλ.: (00357) 22932414, 01-02-03.
 • Τηλεομ.: (00357) 22933092.
 • Email: info@immorfou.org.cy

Τὰ Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου παραμένουν ἀνοικτὰ ἀπὸ Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, κατὰ τὶς ὧρες 07:30 ἕως 14:30. Τὰ Γραφεῖα εἶναι κλειστὰ κατὰ τὶς ἀκόλουθες μέρες.

(2) Ἀρχιερατικοὶ Ἐπίτροποι

 • Πεδινῆς καὶ Βόρειας Πιτσιλλιᾶς: Πρωτοπρεσβ. Μιχαὴλ Νικολάου, τηλ.: 99527607, 22824708.
 • Σολέας: Πρωτοπρεσβ. Χριστοφόρος Δημητρίου, τηλ.: 22932402, 99465448, τηλεομ.: 22933092.
 • Μαραθάσας: Ἀρχιμανδρίτης Ἰάκωβος Καλογήρου, τηλ.: 22932401, 99218298, τηλεομ.: 22933092.

(3) Γραφεῖον Μητροπολίτου

 • Γραμματεὺς Μητροπολίτου: Χρῆστος Προκοπίου, τηλ.: 22932414, τηλεομ.: 22933092.

(4) Θρονικὴ Ἐπιτροπὴ

 • Πρόεδρος: Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος.
 • Κληρικὰ Μέλη: Ἀρχιμ. Φώτιος Ἰωακείμ, Πρωτοπρεσβ. Χριστοφόρος Δημητρίου, Πρωτοπρεσβ. Μιχαὴλ Νικολάου, Οἰκον. Παναγιώτης Ματθαίου.
 • Λαϊκὰ Μέλη: Κωνσταντῖνος Περατίτης, Χαράλαμπος Χρυσάνθου, Κυριάκος Κυριακίδης, Βάσος Πατσάλης.

(5) Ἐπισκοπικὸ Δικαστήριο

 • Πρόεδρος: Ὁ Πανιερωτάτος Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος.
 • Μέλη: Ἀρχιμ. Κυπριανὸς Μηλιδώνης καὶ Ἀρχιμ. Φώτιος Ἰωακείμ.

(6) Τελετάρχες

 • Ἀρχιμ. Ἰάκωβος Καλογήρου, Οἰκον. Κυριακὸς Ἀ. Παπαγιάννης.

(7) Οἰκονομικὸ Συμβούλιο

 • Νομικοὶ σύμβουλοι: Μάριος Ὀρφανίδης, Γεώργιος Χατζηπιερῆς.
 • Οἰκονομολόγοι: Αἰμίλιος Μιχαήλ, Κωνσταντῖνος Παπαπολυβίου.
 • Λογιστής: Σάββας Τοφιτζίκης.
 • Τεχνικὸς σύμβουλος: Χριστόδουλος Πρωτοπαπᾶς.
 • Πολιτιστικὸς σύμβουλος: Πέτρος Λαζάρου.
 • Κοινωνιολόγος: Γιῶργος Κυθραιώτης.

(8) Προσωπικὸ Μητροπόλεως

 • Προσωπάρχης: Χρῆστος Προκοπίου, τηλ.: 22932414, τηλεομ.: 22933092. Email: info@immorfou.org.cy
 • Ἀρχιδιάκονος: π. Φοῖβος Παναγιώτου, τηλ.: 99958538.
 • Διάκονος: Ἐλπίδιος Χατζημιχαήλ, τηλ.: 99100469.
 • Ἀναγνώστης Ἐπισκόπου: Κυπριανὸς Τζιάπρας, τηλ.: 99540745.
 • Ὁδηγὸς-Ἐργοδηγός: Σάββας Φουσκωτός, τηλ.: 99450132.
 • Τηλεφωνικὸ Κέντρο: Πρεσβ. Θωμᾶς Παπαστεργίου.
 • Φροντίδα Ἐπισκοπείου: Χρυστάλλα Χριστοδουλίδου καὶ Δέσποινα Κλεάνθους, τηλ.: 22932401.

(9) Οἰκονομικὸ Τμῆμα

 • Λογιστής: Σάββας Τοφιτζίκης
 • Τηλ.: 22932401.
 • Email: account@immorfou.org.cy

(10) Γραφεῖα Ἐκδόσεως Ἀδειῶν Γάμου

 • Ὀρεινῆς – Επισκοπείον Ευρύχου: Οἰκον. Κυριακὸς Ἀ. Παπαγιάννης και Οἰκον. Ἀνδρέας Φιλίππου, τηλ.: 22932401. Διεύθυνσις: Μητροπόλεως 3, 2831 Εὐρύχου.

(11) Συμβούλιο Πνευματικῆς Λύσεως τοῦ Γάμου

Ὑπεύθυνος γιὰ τὴν ἀπόπειρα συνδιαλλαγῆς καὶ γιὰ τὴν ὑποβολὴ σχετικῆς εἰσηγήσης πρὸς τὸν ἐπίσκοπο: Οἰκον. Παναγιώτης Ματθαίου, τηλ.: 22923287, 99355762.

 • Τριμελὴς Ἐπιτροπή:
  • Πρωτοπρεσβ. Χριστοφόρος Δημητρίου
  • Οἰκον. Κυριακὸς Ἀ. Παπαγιάννης
  • Οἰκον. Ἀνδρέας Φιλίππου.
 • Γραμματεία: Οἰκον. Ἀνδρέας Φιλίππου, τηλ.: 22932401, τηλεομ.: 22933092.


Πνευματική Διακονία

(1) Γραφεῖα Ἐκκλησιαστικῆς Διακονίας

Τὰ γραφεῖα τῆς ἐκκλησιαστικῆς διακονίας εἶναι ὑπεύθυνα γιὰ τὸν συντονισμὸ τῶν διαφόρων ἐκκλησιαστικῶν διακονιῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου.

Ὑπεύθυνοι κατὰ περιφέρεια εἶναι οἱ κάτωθι:

 • Πεδινῆς – Βόρειας Πιτσιλιᾶς: Πρωτοπρεσβ. Μιχαὴλ Νικολάου, τηλ.: 99527607.
 • Σολέας: Πρωτοπρεσβ. Χριστοφόρος Δημητρίου, τηλ.: 22932402, 22823266, 99465448, τηλεομ.: 22824810 καί 22933092.
 • Μαραθάσας: Ἀρχιμ. Ἰάκωβος Καλογήρου, τηλ.: 22932401/99218298, τηλεομ.: 22933092.

Email: pdiakonia@immorfou.org.cy

(2) Ἐπιμορφωτικὸ Σεμινάριο Κλήρου

Ἱδρύθηκε καὶ λειτουργεῖ ἀπὸ τὸ 2012 Σεμινάριο γιὰ τὴν ἐπιμόρφωση τῶν κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου, καθὼς καὶ ἄλλων τυχὸν ἐνδιαφερομένων κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου. Στὸ Σεμινάριο διδάσκονται θέματα Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας, γενικώτερα, καὶ εἰδικώτερα τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου, Λειτουργικά, Ποιμαντικά, Ἁγιολογικά, Ἀντιαιρετικά, καθὼς καὶ Ἐκκλησιαστικῆς Τέχνης. Ἕδρα τοῦ Σεμιναρίου εἶναι τὸ Πολιτιστικὸ καὶ Περιβαλλοντικὸ Ἵδρυμα τῆς Μητροπόλεώς μας στὴν Περιστερώνα. Ἐπὶ τοῦ παρόντος τὰ μαθήματα παραδίδονται μία φορὰ τὸν μῆνα, καὶ ὡς τόποι Συναντήσεων ὡρίσθησαν ἐναλλὰξ τὸ Ἐπισκοπεῖον Εὐρύχου καὶ ὁ ἱερὸς ναὸς τῶν Ὁσίων Βαρνάβα καὶ Ἱλαρίωνος στὴν Περιστερώνα.

Διδάσκοντες: Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου, οἱ πανοσιολογιώτατοι Ἀρχιμανδρίτες Κυπριανὸς Μηλιδώνης, Ἀμβρόσιος Γκορέλωβ καὶ Φώτιος Ἰωακείμ, ὁ Πρωτοπρεσβ. Πολύβιος Πέτρου, καθὼς καὶ ἄλλοι κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, οἱ ὁποῖοι ὁρίζονται ἀπὸ τὸν ὑπεύθυνο τοῦ Σεμιναρίου.

Ὑπεύθυνος τοῦ Σεμιναρίου: Πρωτοπρεσβ. Μιχαὴλ Νικολάου τηλ.: 99527607.

(3) Τομέας Ποιμαντικῆς καὶ Συμβουλευτικῆς

Γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν ποικίλων ποιμαντικῶν ἀναγκῶν τῶν πιστῶν τῆς Μητροπόλεώς μας (θέματα Νεότητας, Γάμου, οἰκογενειακῶν προβλημάτων, κ.λπ.), συστάθηκε καὶ λειτουργεῖ εἰδικὴ πρὸς τὸν σκοπὸ τοῦτο ἐκκλησιαστικὴ διακονία, μὲ ἕδρα τὰ Γραφεῖα τῆς Μητροπόλεως Μόρφου στὴν Περιστερώνα.

Ὑπεύθυνος: Ἀρχιμ. Κυπριανὸς Μηλιδώνης, τηλ.: 99349402.

Διεύθυνση Γραφείων: Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, 6, 2731 Περιστερώνα, τηλ.: 22823266.

(4) Γραφεῖο Κατηχήσεως  Ἑτεροδόξων καὶ Ἀλλοθρήσκων

Ἐπειδὴ ἀρκετοὶ ἑτερόδοξοι καὶ ἀλλόθρησκοι ἐκφράζουν τὴν ἐπιθυμία νὰ ἐνταχθοῦν στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, συστάθηκε καὶ λειτουργεῖ εἰδικὸ πρὸς τὸν σκοπὸ τοῦτο Γραφεῖο, γιὰ τὴν Κατήχηση τῶν ἐνδιαφερομένων στὴν Ὀρθόδοξη Πίστη, μὲ ἕδρα τὰ Γραφεῖα τῆς Μητροπόλεως Μόρφου στὴν Περιστερώνα. Στὴ συγκεκριμένη Κατήχηση θὰ γίνονται δεκτοὶ μόνο ὅσοι ἀπὸ τοὺς ἐνδιαφερόμενους ἔχουν μόνιμη κατοικία καὶ ἐνορία ἐντὸς τῶν ὁρίων τῆς Μητροπολιτικῆς Περιφέρειας Μόρφου.

Ὑπεύθυνοι:

 • Ἀρχιμ. Κυπριανὸς Μηλιδώνης, τηλ.: 99349402
 • Ἀρχιμ. Φώτιος Ἰωακείμ, τηλ.: 22932401.

Βοηθός: Πρεσβ. Μάριος Τσίγκης, τηλ.: 99684779.

Διεύθυνση Γραφείων:

 • Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, 6, 2731, Περιστερώνα, τηλ.: 22823266.
 • Ἐπισκοπεῖο Εὐρύχου, Μητροπόλεως 3, 2831 Εὐρύχου, τηλ.: 22932401.

(5) Κατηχητικὰ Σχολεῖα

Στὶς περισσότερες κοινότητες τῆς Μητροπολιτικῆς Περιφέρειας Μόρφου λειτουργοῦν κατηχητικὰ σχολεῖα, στὰ ὁποῖα ἐκπονοῦνται ἐκπαιδευτικὰ προγράμματα συμμετοχῆς τῶν παιδιῶν στὴν Ὀρθόδοξη οἰκουμενικὴ παράδοση καὶ τὴν εὐρύτερη πολιτισμικὴ καὶ πολιτιστική μας παιδεία. Σὲ αὐτὰ διδάσκουν Ἐφημέριοι, Θεολόγοι καὶ Δάσκαλοι.

(6) Σχολικὰ Παρεκκλήσια

Γιὰ τὶς πνευματικὲς ἀνάγκες τῶν μαθητῶν τῆς Μητροπολιτικῆς Περιφέρειας Μόρφου λειτουργοῦν παρεκκλήσια στὰ κάτωθι σχολεῖα:

 • Σχολὴ Μιτσῆ: Οἱ μαθητὲς ἐξυπηρετοῦνται στὸν ναὸ Παναγίας Ἰαματικῆς τοῦ χωριοῦ Λεμίθου.
  • Ὑπεύθυνος: Οἰκον. Κυριακὸς Χαραλάμπους, τηλ.: 99720918.
 • Γυμνάσιον-Λύκειον Σολέας: Παρεκκλήσι Ἁγίων Ἀνδρονίκου καὶ Ἀθανασίας.
  • Ὑπεύθυνος: Οἰκον. Κωνσταντῖνος Κυριακίδης, τηλ.: 22923634.
 • Περιφερειακὸ Γυμνάσιο Ἀκακίου: Παρεκκλήσι Ἁγίου Γεωργίου (κάθε Τετάρτη, τελεῖται, στὴ διάρκεια τοῦ μεγάλου διαλείμματος, Παράκληση πρὸς τὴ Θεοτόκο καὶ τὸ Σάββατο θεία Λειτουργία).
  • Ὑπεύθυνος: Οἰκον. Κωνσταντῖνος Κακουρίδης, τηλ.: 99522045, 22822040.
 • Λύκειο Κουτσόφτα – Παναγίδη: Παρεκκλήσι Ἁγίου Δημητρίου.
  • Ὑπεύθυνος: Οἰκον. Χρῆστος Παπαδόπουλλος, τηλ.: 99666131.

Στὰ παρεκκλήσια αὐτὰ τελεῖται ἡ θεία Λειτουργία, τό Μυστήριο τῆς ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως καὶ ἄλλες Ἀκολουθίες. Παράλληλα, πραγματοποιοῦνται ὁμιλίες, καθὼς καὶ ἐκπαιδευτικὰ προγράμματα, σχετικὰ πρὸς τὴν Ὀρθόδοξη Παράδοση.

(7) Κατασκήνωση «Λαμπαδιστὴς»

Ἀπὸ τὸ 1999, λειτουργεῖ κατασκήνωση μὲ τὴν ἐπωνυμία «Λαμπαδιστὴς» σὲ χῶρο εἰδικὰ διασκευασμένο, ὁ ὁποῖος εὑρίσκεται δίπλα ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ὁσίου Ἰωάννη τοῦ Λαμπαδιστῆ στὸν Καλοπαναγιώτη. Στὴν κατασκήνωση μετέχουν παιδιά, τόσο τῶν ἐλευθέρων περιοχῶν, ὅσο καὶ παιδιὰ προσφύγων τῶν κατεχομένων ἀπὸ τοὺς Τούρκους περιοχῶν τῆς Μητροπολιτικῆς Περιφέρειας Μόρφου. Ἐπίσης πραγματοποιοῦνται κατασκηνωτικὰ Τριήμερα γυναικῶν, κατασκηνωτικὰ προγράμματα στὸ πλαίσιο τοῦ προγράμματος «Νεολαία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης. Ἐκπαίδευση καὶ Πολιτισμὸς ἀνταλλαγῆς νέων», καὶ ἱερατικὲς Συνάξεις.

Ὑπεύθυνος Τροφοδοσίας: Σάββας Φουσκωτός, τηλ.: 99450132.

(8) Προσκοπικὴ Κατασκήνωση Πλατανιῶν

Μέσα στὸν κατασκηνωτικὸ χῶρο, ποὺ εὑρίσκεται στὴ Μητροπολιτικὴ Περιφέρεια Μόρφου, ἔχει ἱδρυθεῖ ναΐδριο τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, ὅπου, κατὰ τὴν περίοδο λειτουργίας τῆς κατασκηνώσεως (Ἰούνιος – Ἰούλιος – Αὔγουστος), τελεῖται τακτικὰ ἡ θεία Λειτουργία.

Ὑπεύθυνος: Οἰκον. Κωνσταντῖνος Κυριακίδης, τηλ.: 99258334.

(9) Μέριμνα Ἐθνικῆς Φρουρᾶς

Τὴν 1η ἑκάστου μηνὸς τελεῖται ἁγιασμὸς σὲ στρατόπεδα τῆς Ἐθνικῆς Φρουρᾶς, τὰ ὁποῖα εὑρίσκονται ἐντὸς τῆς Μητροπολιτικῆς Περιφέρειας Μόρφου. Ἐπίσης γιὰ τὶς πνευματικὲς ἀνάγκες τῶν ἐθνοφρουρῶν μας τελεῖται ἡ θεία Λειτουργία καὶ τὸ Μυστήριο τῆς ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως ἀπὸ τοὺς Οἰκονόμους Κωνσταντῖνο Κυριακίδη, Βαρνάβα Παπανδρέου, Κυριακὸ Χαραλάμπους, Κυριακὸ Χριστοφῆ, Ἀθανάσιο Βουδούρη καὶ τοὺς Πρεσβυτέρους Χριστόδουλο Ἐρημάκη καὶ Γεώργιο Κλειτίδη.

Ὑπεύθυνος Γραφείου Θρησκευτικοῦ τοῦ Τακτικοῦ Συγκροτήματος Συντάγματος Πεζικοῦ ποὺ ἑδρεύει στὰ Πλατάνια: Πρεσβ. Γεώργιος Κλειτίδης, τηλ.: 99629431, email: patirkletidis@gmail.com

(10) Θεῖο Κήρυγμα

Τὸν θεῖο λόγο κηρύττουν οἱ ἀκόλουθοι: ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος, οἱ Ἀρχιμανδρίτες Κυπριανὸς Μηλιδώνης, Ἀμβρόσιος Γκορέλωβ, Φώτιος Ἰωακεὶμ καὶ Ἰάκωβος Καλογήρου, καθὼς ἐπίσης ἱερεῖς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου καὶ θεολόγοι, οἱ ὁποῖοι ἔχουν σχετικὴ πρὸς τοῦτο εὐλογία.

(11) Μέριμνα Ρουμάνων Ὀρθοδόξων Μητροπόλεως Μόρφου

Γιὰ τὴν πνευματικὴ μέριμνα τῶν Ρουμάνων, ποὺ ἔχουν ἐγκατασταθεῖ καὶ ζοῦν ἐντὸς τῶν ὁρίων τῆς Μητροπολιτικῆς Περιφέρειας Μόρφου, τελοῦνται τὰ Μυστήρια τῆς θείας Λειτουργίας καὶ τῆς ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως στὴ Ρουμανικὴ γλῶσσα στὸν ἱερὸ ναὸ Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου Κατυδάτων ἀπὸ τὸν ἐφημέριο τοῦ ναοῦ, πρεσβ. Θεόδωρο Ἰβάνα, τηλ. 96426686.

(12) Eὐπρεπισμὸς Ναῶν

Γιὰ τὸν εὐπρεπισμὸ τῶν ἐνοριακῶν ναῶν, τῶν παρεκκλησίων καὶ τῶν ἐξωκκλησίων τῆς Μητροπολιτικῆς Περιφέρειας Μόρφου τὴν εὐθύνη ἔχουν οἱ κάτωθι:

 • Ἀρχιμ. Κυπριανὸς Μηλιδώνης, τηλ.: 99349402.
 • Ἀρχιμ. Ἀμβρόσιος Γκορελώβ, τηλ.: 99524283.
 • Ἀρχιμ. Ἰάκωβος Καλογήρου, τηλ.: 99218298.
 • Οἰκον. Ἀνδρέας Φιλίππου, τηλ.: 99465879.

(13) Μουσεῖα – Εἰκονοφυλάκια

 • Πεδουλᾶ: Μουσεῖο (ἔναντι ἱεροῦ ναοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ), τηλ.: 22953636.
 • Καλοπαναγιώτη: Εἰκονοφυλάκιο Ὁσίου Ἰωάννου Λαμπαδιστοῦ, τηλ.: 22952659, 22932481.
 • Λεμίθου: Εἰκονοφυλάκιο (παρεκκλήσι Ἁγίου Θεοδώρου).
 • Προδρόμου: Εἰκονοφυλάκιο (ἱερὸς ναὸς Τιμίου Προδρόμου).

(14) Ἀρχειοφυλάκιο Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου

Σὲ αὐτὸ φυλάγονται χειρόγραφα, παλαίτυπα καὶ εἰκόνες.

Ὑπεύθυνος: Ἀρχιμ. Φώτιος Ἰωακείμ, τηλ.: 97611777.
Βοηθός: Οἰκον. καὶ Ἀρχειοφύλαξ Ἀνδρέας Φιλίππου, τηλ.: 99465879.

(15) Σχολὴ Ἁγιογράφων Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου

Στὰ ὅρια τῆς Μητροπολιτικῆς Περιφερείας Μόρφου εὑρίσκονται οἱ κάτωθι ἁγιογράφοι, οἱ ὁποῖοι ἁγιογραφοῦν κατὰ τὸν παραδοσιακὸ τρόπο καὶ παραδίδουν τὴν τέχνη αὐτὴ σὲ ὅσους ἐπιθυμοῦν νὰ τοὺς συμβουλευτοῦν.

 • Ἱερὸ Ἡσυχαστήριο Ἁγίου Σεραφεὶμ τοῦ Σαρὼφ στὴ Σκουριώτισσα: Ἀρχιμ. Ἀμβρόσιος Γκορελώβ, τηλ.: 99524283.
 • Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Νικολάου παρὰ τὴν Ὀροῦντα, τηλ.: 22824455.
 • Κωνσταντῖνος Προυσαλέντης, τηλ.: 99900422.

(16) Ἐκκλησιαστικὰ Βιβλιοπωλεῖα «Θεομόρφου»

Πλατεῖα Ἐλευθερίας 5, 2731, Περιστερώνα (στὸν περίβολο τῆς ἐκκλησίας τῶν Ὁσίων Βαρνάβα καὶ Ἱλαρίωνος), τηλ.: 22824811, τηλεομ.: 22824810.

Ἐπίσης λειτουργεῖ βιβλιοπωλεῖο στὴν ἕδρα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου: Μητροπόλεως 3, 2831, Εὐρύχου, τηλ.: 22932401, τηλεομ. 22870588.

Email: bookstore@immorfou.org.cy

Ὑπεύθυνος: Κωνσταντῖνος Παπαπολυβίου, τηλ.: 99620057.
Συνεργάτες: Ἀρχιδιάκονος Φοῖβος Παναγιώτου, τηλ.: 99958538 καὶ Δημήτριος Μοσάντ, τηλ.: 96727377.

(17) Ἐκδόσεις «Θεομόρφου»

Οἱ ἐκδόσεις «Θεομόρφου» στόχο ἔχουν νὰ προβάλουν μέσα ἀπὸ τὰ ἔντυπά τους τὴν Ὀρθόδοξη παράδοση καὶ πολιτιστικὴ κληρονομιὰ τῆς Μητροπολιτικῆς Περιφέρειας Μόρφου, ἀλλὰ καὶ τὴν εὐρύτερη τοπικὴ παράδοση.

Ὑπεύθυνος: Πέτρος Λαζάρου, τηλ.: 22823330.

Email: editions@immorfou.org.cy

Σύμβουλοι:

 • Ἀρχιμ. Φώτιος Ἰωακείμ
 • Γεώργιος Κυθραιώτης.