Ασματική Ακολουθία του Οσίου και Θεοφόρου πατρός ημών Ευμενίου του Νέου ψαλλομένη τη 23η Μαΐου

 
 
Για αποθήκευση ή εκτύπωση της ακολουθίας πατήστε εδώ.