Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου

Πρόγραμμα ακολουθιών μηνός Δεκεμβρίου

2.12 AΓ.ABAKOYM TOY OΣIOY ΠOPΦYPIOY TOY KAYΣOKAΛIBHTOY
4.12 AΓ. BAPBAPAΣ
5.12 KYPIAKH AΓ. ΣABBA
6.12 AΓ. NIKOΛAOY
9.12 ΣYΛΛHΨΙΣ AΓ. ANNAΣ
12.12 KYPIAKH AΓ. ΣΠYPIΔΩNA
13.12 AΓ. EYΓENIOY
15.12 AΓ. EΛEYΘEPIOY
16.12 AΓ. MOΔEΣTOY
19.12 KYPIAKH ΠPΟ ΤΗΣ XPIΣTOY ΓENNHΣΕΩΣ
21.12 AΓ. IOYΛIANHΣ
24.12 AΓ. EYΓENIAΣ, ΜΕΓΑΛΕΣ ΩPEΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ KAI ΘΕΙΑ ΛEITOYPΓIA AΓ. BAΣIΛEIOY
25.12 ΓENNHΣΙΣ TOY XPIΣTOY
26.12 KYPIAKH ΣYNAΞΙΣ YΠEP. ΘEOTOKOY