Αρχική Βιντεοθήκη Δ' Στάση Χαιρετισμῶν πρὸς τὴν Θεοτόκο, Προϊσταμένου τοῦ Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου (9.4.2021)
en el fr
Δ' Στάση Χαιρετισμῶν πρὸς τὴν Θεοτόκο, Προϊσταμένου τοῦ Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου (9.4.2021) Εκτύπωση

YouTube: Ομιλίες Μητροπολίτη

Παρακολουθεῖστε τὴ Δ'  Στάση Χαιρετισμῶν πρὸς τὴ Θεοτόκο ἀπὸ τὴν  ἱερὰ μονὴ τῆς Παναγίας τοῦ Ἄρακα, τῆς κοινότητος Λαγουδερῶν τῆς μητροπολιτικῆς περιφερείας Μόρφου, προϊσταμένου τοῦ Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου (9.4.2021).

 

 

os