Μέγας Ἑσπερινὸς τῆς Ἀναστάσεως καὶ Θ. Λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου (18.4.2020) Εκτύπωση

YouTube: Ομιλίες Μητροπολίτη

Μέγας Ἑσπερινὸςτῆς Ἀναστάσεως καὶ Θεία Λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου, ἀπὸ τὸν ἱερὸ ναὸ Ἁγίου Αὐξιβίου Α΄ Ἐπισκόπου Σόλων Ἀστρομερίτη Μόρφου, χοροστατοῦντος τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου (18.4.2020).