Μεγάλαι Ὧραι καὶ Μέγας Ἑσπερινὸς (Ἀποκαθήλωσις 17.4.2020) Εκτύπωση

YouTube: Ομιλίες Μητροπολίτη

Μεγάλαι Ὧραι καὶ Μέγας Ἑσπερινὸς (Ἀποκαθήλωσις) Μεγάλης Παρασκευῆς ἀπὸ τὸν ἱερὸ ναὸ Ἁγίου Αὐξιβίου Α΄ Ἐπισκόπου Σόλων Ἀστρομερίτη Μόρφου, χοροστατοῦντος τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου.