Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινὸς Κυριακῆς τῶν Βαΐων - Περιστερώνα Μόρφου Εκτύπωση

YouTube: Ομιλίες Μητροπολίτη 

Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων ἀπὸ τὸν ἱερὸ ναὸ Ὁσίων Βαρνάβα καὶ Ἱλαρίωνος στὴν Περιστερώνα Μόρφου, χοροστατοῦντος τοῦ Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου.