Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος: Οι εκκλησίες θα παραμείνουν ανοικτές Εκτύπωση

Κήρυγμα  Μητροπολίτου Λεμεσού Αθανασίου κατά τον Β'  κατανυκτικό Εσπερινό (15.3.2020).

  

 

 

Πηγή: Πνευματική Ανάταση