Πρόσδεξαι, Κύριε, τὴν δέησιν ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν Εκτύπωση

YouTube: Πολιτιστικό και Περιβαλλοντικό Ίδρυμα Ιεράς Μητροπόλεως Μόρφου

Ἦχος β΄, μέλος Μαρίου Ἀντωνίου

Ψάλλει  χορὸς ἱεροψαλτῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου μὲ χοράρχη τὸν πρωτοψάλτη κ. Μάριο Ἀντωνίου καὶ χορὸς ἱεροψαλτῶν βυζαντινῆς ἀραβόφωνης Ὀρθόδοξης χορωδίας ἀπὸ τὸν Λίβανο μὲ χοράρχη τὸν π. Νικόλαο Μάλεκ. Ἀπὸ τὸν Πανηγυρικὸ Ἑσπερινὸ τοῦ Ἁγίου Μάμαντος στὸ Ξυλιάτο, τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας Μόρφου (1.9.2017)