Αρχική Ομιλίες Μητροπολίτη Πολυχρονισμὸς καὶ Λόγος Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου (Ἀγρυπνία Ἁγίου Μάμαντος 2.9.2020)
en el fr
Πολυχρονισμὸς καὶ Λόγος Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου (Ἀγρυπνία Ἁγίου Μάμαντος 2.9.2020) Εκτύπωση

YouTube: Ομιλίες Μητροπολίτη

Πολυχρονισμὸς Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου σὲ ἦχο πλ. α’ ἐναρμόνιο, ὅπως ψάλλεται ἀπὸ τοὺς Ὀρθοδόξους Ἄραβες τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας. Ψάλλει χορὸς ἱεροψαλτῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου μὲ χοράρχη τὸν πρωτοψάλτη κ. Μάριο Ἀντωνίου. (Ἀγρυπνία ἁγίου μεγαλομάρτυρος Μάμαντος στὸν ὑπὸ ἀνέγερση Ἱερὸ Ναὸ τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Φιλουμένου τοῦ Κυπρίου χοροστατοῦντος τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου 1/2.9.2020).

 

Παραγωγή: Rum Orthodox
https://www.youtube.com/watch?v=ZAvC88dLHIQ&t=190s
 

os