Αρχική Ομιλίες Μητροπολίτη Ἐκκλησία Κύπρου - Πορεία Ζωῆς: 1η Ἐκπομπὴ Γεωγραφικὴ - Πολιτικὴ καὶ Πολιτιστικὴ ἐξέταση τοῦ περίγυρου τῆς Κύπρου στὰ χρόνια πρὸ τῶν Ἀποστόλων.
en el fr
Ἐκκλησία Κύπρου - Πορεία Ζωῆς: 1η Ἐκπομπὴ Γεωγραφικὴ - Πολιτικὴ καὶ Πολιτιστικὴ ἐξέταση τοῦ περίγυρου τῆς Κύπρου στὰ χρόνια πρὸ τῶν Ἀποστόλων. Εκτύπωση

YouTube: Ομιλίες Μητροπολίτη

Σειρὰ συνεντεύξεων τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου στὴν ἐκπομπὴ «Ἐκκλησία Κύπρου - Πορεία Ζωῆς», τοῦ κ. Πέτρου Πρωτοπαπᾶ, σχετικὰ μὲ τὴν ἱστορικὴ πορεία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, οἱ ὁποῖες πραγματοποιήθηκαν τὸ 2004 καὶ μεταδόθηκαν ἀπὸ τὸν Ραδιοφωνικὸ Σταθμὸ "Λόγος".

 

 

os