Αρχική Ομιλίες Μητροπολίτη Ἀνάστα ὁ Θεὸς κρίνων τὴν γῆν ὅτι σὺ κατακληρονομήσεις ἐν πᾶσι τοῖς ἔθνεσι..
en el fr
Ἀνάστα ὁ Θεὸς κρίνων τὴν γῆν ὅτι σὺ κατακληρονομήσεις ἐν πᾶσι τοῖς ἔθνεσι.. Εκτύπωση

Κήρυγμα Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου στὴν ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία  τῆς Κυριακῆς τῶν Ἁγίων Πατέρων (Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου), ποὺ τελέσθηκε στὸν ἱερὸ  ναὸ Ἁγίου Αὐξιβίου Α΄ Ἐπισκόπου Σόλων τῆς κοινότητος Ἀστρομερίτη  τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας Μόρφου (31.5.2020). Στὸ τέλος τῆς Ὁμιλίας ψάλλεται τὸ "Ἀνάστα ὁ Θεὸς" ὅπως μεταδόθηκε διαδικτυακὰ τὸ Μεγάλο Σάββατο τοῦ 2020.

 

 

 

os