Αρχική Ομιλίες Μητροπολίτη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Μητροπολίτου Μόρφου μετὰ τὸ Προεδρικὸ Διάταγμα τῆς 23ης Μαρτίου 2020
en el fr
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Μητροπολίτου Μόρφου μετὰ τὸ Προεδρικὸ Διάταγμα τῆς 23ης Μαρτίου 2020 Εκτύπωση

YouTube: Ομιλίες Μητροπολίτη

Ἀνακοίνωση Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου μετὰ τὸ Προεδρικὸ διάταγμα τῆς 23ης Μαρτίου στὸν Ἑσπερινὸ τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, ποὺ τελέσθηκε στὸν ἱερὸ ναὸ Παναγίας Χρυσελεούσας τῆς κοινότητος Ἀκακίου, τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας Μόρφου (24.3.2020).

 

 

 

 

 

Ὅσοι πιστοί, ἔτι καὶ ἔτι προσέλθετε

«Μέγα τὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος. Ὑπεραγία Θεοτόκε σκέπε ἡμᾶς.»

«Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ἐλέησον ἡμᾶς.»

«Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ἐλέησον τὸν κόσμον σου ἅπαντα.»

«Χριστέ μου δός μου τὴν ὑπομονὴ καὶ τὴν πίστη τῶν Ἁγίων.»

«Σταυρὲ τοῦ Χριστοῦ πανάγιε σῶσον ἡμᾶς τῃ δυνάμει σου.»

 «Πνεῦμα Ἅγιο, Πνεῦμα τῆς Ἀληθείας καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος.»

 «Μεγάλε Ἀρχάγγελε Κυρίου Μιχαὴλ σκεπάσον ἡμᾶς.»

«Μεγάλε Ἀρχάγγελε Κυρίου Γαβριὴλ φώτισον ἡμᾶς.»

« Ἅγιε τοῦ Θεοῦ Νικηφόρε πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Μητροπολίτου Μόρφου μετὰ τὸ Προεδρικὸ Διάταγμα τῆς 23ης Μαρτίου 2020

 

 

 

os