Αρχική Ομιλίες Μητροπολίτη Ἀνάβοντας τὸν ἀναπτήρα τῶν ἁγίων: Α΄ Πνευματικὴ σύναξη διαλόγου μὲ τὸν Μητροπολίτη Μόρφου κ. Νεόφυτο στὴν κοινότητα Ἀκακίου (7.4.2019)
en el fr
Ἀνάβοντας τὸν ἀναπτήρα τῶν ἁγίων: Α΄ Πνευματικὴ σύναξη διαλόγου μὲ τὸν Μητροπολίτη Μόρφου κ. Νεόφυτο στὴν κοινότητα Ἀκακίου (7.4.2019) Εκτύπωση

YouTube: Ομιλίες Μητροπολίτη

Πνευματικὲς συνάξεις διαλόγου μὲ τὸν Πανιερώτατο Μητροπολίτη Μόρφου κ. Νεόφυτο στὴν κοινότητα Ἀκακίου,  ὅπου οἱ πιστοὶ ἔχουν τὴ δυνατότητα νὰ ὑποβάλλουν ἐρωτήσεις εἴτε γραπτῶς εἴτε προφορικῶς, ἐπώνυμα ἢ ἀνώνυμα, πρὸς τὸν Πανιερώτατο.

  

 

 

 

Σὲ μιὰ ἐποχὴ ἔντονου κοινωνικοῦ διαλόγου ὁ Ἐπίσκοπος εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ ὀρθοτομεῖ λόγον ἀληθείας καὶ νὰ διαλέγεται μὲ τὸ ποίμνιό του, ἀλλὰ καὶ μὲ τὸν οἱονδήποτε θέλει νὰ ἐπικοινωνήσει μὲ τὴν Ἐκκλησία. Οἱ δὲ πιστοὶ σύμφωνα μὲ τὴν τάξη τῆς Ὀρδοδόξου Έκκλησίας  ὀφείλουν νὰ ἔρχονται σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸν Ἐπίσκοπό τους καὶ νὰ θέτουν ἐνώπιόν του, τὰ ἐρωτήματά τους, τοὺς προβληματισμούς τους, τὶς πνευματικὲς ἀπορίες τους  καὶ ὅτι τοὺς ἀπασχολεῖ καὶ τοὺς ταλανίζει, διότι :  

«Ἂν εἶναι τραγικὴ ἡ εἰκόνα ἑνὸς λαοῦ χωρὶς ποιμένα, ἄλλο τόσο καὶ περισσότερο τραγικὴ εἶναι ἡ εἰκόνα τοῦ ποιμένα, τοῦ Ἐπισκόπου χωρὶς ποίμνιο, χωρὶς οὐσιαστικὴ σχέση μὲ τὸ ποίμνιό του, μὲ τὸν λαὸ ποὺ τοῦ ἐνεπιστεύθη ὁ Ἀρχιποιμένας Χριστός. Εἶναι πολὺ σημαντικὸ ἀγαπητοί μου νὰ ὑπάρχει μεταξὺ Ἐπισκόπου καὶ λαοῦ σχέση ἀγάπης καὶ ἐμπιστοσύνης» (ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸν ἐνθρονιστήριο λόγο τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου).  

Οἰ πνευματικὲς συνάξεις θὰ προαναγγέλλονται ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου καὶ θὰ πραγματοποιοῦνται μία φορὰ τὸν μήνα στὴν κοινότητα Ἀκακίου.  Νὰ σημειώσουμε ὅτι ἡ ἐπιλογὴ τῆς κοινότητας Ἀκακίου γιὰ τὴν πραγματοποίηση τῶν συνάξεων ὀφείλεται στὸ γεγονὸς ὅτι ἐξυπηρετεῖτε μ’ ἕνα πολὺ καλὸ ὁδικὸ δίκτυο, καθότι βρίσκεται δίπλα στὸν δρόμο Λευκωσίας-Τροόδους ποὺ τὴ συνδέει τόσο μὲ τὴ Λευκωσία, ὅσο καὶ μὲ τὶς ὑπόλοιπες περιοχὲς καὶ κοινότητες τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας Μόρφου.

Ὑπεύθυνος γιὰ τὴν παραλαβὴ τῶν ἐρωτήσεων καὶ γιὰ ἄλλες πληροφορίες:

Ἰωάννης Λέμπος τηλ.: 22823330
Ἡλεκτρ. διεύθυνση:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
 

os