Αρχική Σεμινάριο Κλήρου Ἐπιμορφωτικὸ Σεμινάριο Κλήρου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου Ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους 2019-2020

Σεμινάριο Κλήρου

Ιδρύθηκε και λειτουργεί Σεμινάριο για την επιμόρφωση των κληρικών της Μητροπόλεως Μόρφου. Στο Σεμινάριο αναπτύσσονται και συζητούνται θέματα Λειτουργικά, Ποιμαντικά, Αγιολογικά, Αντιαιρετικά, Εκκλησιαστικής Τέχνης, Γενικής Εκκλησιαστικής Ιστορίας και Εκκλησιαστικής Ιστορίας της Κύπρου. Έδρα των Σεμιναρίων είναι το Πολιτιστικό Κέντρο της Μητροπόλεως στην Περιστερώνα. Υπεύθυνος του Σεμιναρίου είναι ο πανοσιολογιώτατος αρχιμανδρίτης Κυπριανός Μηλιδώνης, τηλ. 99349402
en el fr
Ἐπιμορφωτικὸ Σεμινάριο Κλήρου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου Ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους 2019-2020 Εκτύπωση

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου

Μὲ τὴ χάρη τοῦ Παναγάθου Θεοῦ ἱδρύθηκε καὶ λειτουργεῖ ἀπὸ τὸ 2012 Σεμινάριο γιὰ τὴν ἐπιμόρφωση τῶν κληρικῶν τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Μητροπόλεως Μόρφου, καθὼς καὶ ἄλλων τυχὸν ἐνδιαφερομένων κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου.

Στὸ Σεμινάριο διδάσκονται θέματα Λειτουργικά, Ποιμαντικά, Ἁγιολογικά, Ἀντιαιρετικά, Ἐκκλησιαστικῆς Τέχνης, καθὼς καὶ Γενικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας καί, εἰδικώτερα, Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας τῆς Κύπρου. Ἕδρα τοῦ Σεμιναρίου εἶναι τὸ Πολιτιστικὸ Κέντρο τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Μητροπόλεως στὴν Περιστερῶνα. Ὡς χῶροι Συναντήσεων τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους 2019-2020 ὁρίσθηκαν ἐναλλὰξ τὸ Ἐπισκοπεῖον Εὐρύχου καὶ ὁ ἱερὸς ναὸς τῶν Ὁσίων Βαρνάβα καὶ Ἱλαρίωνος στὴν Περιστερῶνα. Ὑπεύθυνος τοῦ Σεμιναρίου εἶναι ὁ αἰδεσιμολογιώτατος πρωτοπρεσβύτερος Μιχαὴλ Νικολάου (email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. / τηλ. 99527607).

Τὸ Πρόγραμμα γιὰ τὶς Συναντήσεις τοῦ τρέχοντος Ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους 2019-2020 ἔχει καθορισθεῖ ὡς ἀκολούθως:

Α´ Περίοδος. Εἰσηγήσεις καὶ συζητήσεις μὲ θέμα τὸν ἐν Χριστῷ Γάμο καὶ τὴ διαπαιδαγώγηση τῶν παιδιῶν κατὰ τὸν ἅγιο Πορφύριο

1η Συνάντηση.

Θέμα: ΠαρουσίασητοῦβιβλίουτοῦἁγίουΠορφυρίουΚαυσοκαλυβίτου, Ἕναςνὰμὲἀκούσει... καὶθὰτοῦστείλειὁΘεὸςπλούσιατὴΧάρηΤου, ἐκδ. Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος, Μήλεσι ²2019.

Εἰσηγητής: Πρωτοπρεσβύτερος Μιχαὴλ Νικολάου.

Ἡμερομηνία: Δευτέρα, 04/11/20019.

Τόπος Συνάντησης: Ἐπισκοπεῖον Εὐρύχου.

(Σημ.: Στὸ τέλος τῆς Συνάντησης θὰ δοθεῖ σὲ ὅλους τοὺς κληρικοὺς τὸ πιὸ πάνω βιβλίο, μὲ σκοπὸ τὴν περαιτέρω μελέτη του, οὕτως ὥστε στὴν ἑπόμενη Συνάντηση τοῦ Σεμιναρίου νὰ γίνει κατάθεση ἐρωτημάτων καὶ σκέψεων γιὰ συζήτηση πάνω στὰ θέματα ποὺ ἀναπτύσσονται στὸ βιβλίο αὐτό. Τὰ ἐρωτήματα αὐτὰ μποροῦν νὰ τεθοῦν καὶ γραπτῶς, ἐπωνύμως ἢ ἀνωνύμως, καὶ νὰ δοθοῦν κατὰ τὴν ἑπόμενη Συνάντηση στὸν π. Μιχαὴλ Νικολάου).

2η Συνάντηση.

Θέμα: Σχολιασμὸς καὶ ἀπάντηση ἐρωτημάτων καὶ ἀποριῶν τῶν κληρικῶν μας σχετικὰ μὲ  τοὺς λόγους καὶ τὶς θέσεις τοῦ ἁγίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου ἀπὸ τὸν Πανιερώτατο Μητροπολίτη Μόρφου κ. Νεόφυτο, ὅπως αὐτὲς παρουσιάστηκαν στἠν προηγούμενη Συνάντηση.

Συντονιστής : Πρωτοπρεσβύτερος Μιχαὴλ Νικολάου.

Ἡμερομηνία: 10/12/2019

Τόπος Συνάντησης: Ἱερὸς ναὸς Ὁσίων Βαρνάβα καὶ Ἱλαρίωνος, Περιστερῶνα.

Β´ Περίοδος. Εἰσηγήσεις καὶ συζητήσεις μὲ βάση τὸ βιβλίο

Ἀρχιμ. Αἰμιλιανοῦ Σιμωνοπετρίτου, Προσμονὴ Θεοῦ. Λόγοι περὶ ἀσθενείας, πόνου καὶ θανάτου, ἐκδ. Ἴνδικτος, Ἀθῆναι 2018

 (Σημ.: Συνιστοῦμε τὸ ἀνωτέρω βιβλίο στοὺς ἱερεῖς μας, ὅπως τὸ προμηθευθοῦν γιὰ τὴν προσωπική τους βιβλιοθήκη, ὡς ἄριστο βοήθημα γιὰ τὴν ἱερατικὴ καὶ πνευματική τους κατάρτιση. Ὅσοι ἐνδιαφέρονται μποροῦν νὰ ἀπευθύνονται στὸν κ. Κωστῆ Παπαπολυβίου, τηλ. 99 620057).

3η Συνάντηση.

α. Σύντομη παρουσίαση τοῦ ἀνωτέρω βιβλίου ἀπὸ τὸν Πανιερώτατο Μητροπολίτη Μόρφου κ. Νεόφυτο.

β. Θέμα: Γενικὴ θεώρηση τῆς ἀσθένειας. «Ἡ ἀσθένεια μέσον μεταβάσεως στὴν αἰωνιότητα» (σσ. 17-75).

Εἰσηγητής: Πρεσβύτερος Παρασκευᾶς Κίκας

Ἡμερομηνία: 12/02/20

Τόπος Συνάντησης: Ἐπισκοπεῖον Εὐρύχου.

4η Συνάντηση.

Θέμα: «Ἡ συμπεριφορά μας κατὰ τὴν ἀσθένεια, Φάρμακα, ἀποδοχὴ ἀσθένειας καὶ πόνου» (σσ. 76-127).

Εἰσηγητής: Οἰκονόμος Παναγιώτης Ματθαίου

Ἡμερομηνία: 18/03/2020

Τόπος Συνάντησης: Ἱερὸς ναὸς Ὁσίων Βαρνάβα καὶ Ἱλαρίωνος, Περιστερώνα.

5η Συνάντηση.

Θέμα: «Θάνατος καὶ μέλλουσα ζωὴ» (σσ. 129-277).

Εἰσηγητής: Οἰκονόμος Ἀθανάσιος Βουδούρης

Ἡμερομηνία: 25/05/2020

Τόπος Συνάντησης: Ἐπισκοπεῖον Εὐρύχου.

Οἱ Συναντήσεις ἀρχίζουν στὶς 5.00 μ.μ. καὶ περατοῦνται στὶς 7.00 μ.μ., ἐκτὸς ἀπὸ τὴν τελευταία συνάντηση (Μαΐου), ποὺ θὰ ἀρχίσει στὶς 6 μ.μ., λόγῳ τῆς θερινῆς ὥρας. Ἀναμένεται ἡ θετικὴ ἀνταπόκριση καὶ παρουσία τῶν ἀγαπητῶν κληρικῶν τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου καὶ τυχὸν ἄλλων ἐνδιαφερομένων στὰ Ἐπιμορφωτικά μας Σεμινάρια, ὅπου τίθενται καὶ συζητοῦνται ἐνδιαφέροντα θέματα ποιμαντικῆς ἐνημέρωσης καὶ τοποθέτησης.

 

 

 

os