Αρχική Σεμινάριο Κλήρου Ἐπιμορφωτικὸ Σεμινάριο Κλήρου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου ἔτους 2016-2017

Σεμινάριο Κλήρου

Ιδρύθηκε και λειτουργεί Σεμινάριο για την επιμόρφωση των κληρικών της Μητροπόλεως Μόρφου. Στο Σεμινάριο αναπτύσσονται και συζητούνται θέματα Λειτουργικά, Ποιμαντικά, Αγιολογικά, Αντιαιρετικά, Εκκλησιαστικής Τέχνης, Γενικής Εκκλησιαστικής Ιστορίας και Εκκλησιαστικής Ιστορίας της Κύπρου. Έδρα των Σεμιναρίων είναι το Πολιτιστικό Κέντρο της Μητροπόλεως στην Περιστερώνα. Υπεύθυνος του Σεμιναρίου είναι ο πανοσιολογιώτατος αρχιμανδρίτης Κυπριανός Μηλιδώνης, τηλ. 99349402
en el fr
Ἐπιμορφωτικὸ Σεμινάριο Κλήρου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου ἔτους 2016-2017 Εκτύπωση

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου Ὀκτώβριος τοῦ 2016

Μὲ τὴ χάρη τοῦ Παναγάθου Θεοῦ ἱδρύθηκε καὶ λειτουργεῖ ἀπὸ τὸ 2012 Σεμινάριο γιὰ τὴν ἐπιμόρφωση τῶν κληρικῶν τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Μητροπόλεως Μόρφου, καθὼς καὶ ἄλλων τυχὸν ἐνδιαφερομένων κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου. Στὸ Σεμινάριο διδάσκονται θέματα Λειτουργικά, Ποιμαντικά, Ἁγιολογικά, Ἀντιαιρετικά, Ἐκκλησιαστικῆς Τέχνης, καθὼς καὶ Γενικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας καί, εἰδικώτερα, Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας τῆς Κύπρου.

Ἕδρα τοῦ Σεμιναρίου εἶναι τὸ Πολιτιστικὸ Κέντρο τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Μητροπόλεως στὴν Περιστερῶνα. Ἐπὶ τοῦ παρόντος οἱ Συναντήσεις γιὰ τὰ Σεμινάρια γίνονται ἅπαξ τοῦ μηνός, καὶ ὡς τόποι Συναντήσεων τοῦ ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους 2016-2017 ὁρίσθηκαν ἐναλλὰξ τὸ Ἐπισκοπεῖον Εὐρύχου καὶ ὁ ἱερὸς ναὸς τῶν Ὁσίων Βαρνάβα καὶ Ἱλαρίωνος στὴν Περιστερῶνα. Ὑπεύθυνος τοῦ Σεμιναρίου εἶναι ὁ πανοσιολογιώτατος ἀρχιμανδρίτης Κυπριανὸς Μηλιδώνης (τηλ. 99349402).

Οἱ Συναντήσεις τοῦ τρέχοντος ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους 2016-2017 θὰ ἔχουν ὡς γενικὴ θεματικὴ τὸ δίτομο ἔργο τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου καὶ Ἁγ. Βλασίου κ. Ἱεροθέου Βλάχου, «Ἐμπειρικὴ Δογματικὴ τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας κατὰ τὶς προφορικὲς παραδόσεις τοῦ π. Ἰωάννου Ρωμανίδη», καὶ τὸ Πρόγραμμα ἔχει καθορισθεῖ ὡς ἀκολούθως:

1η Συνάντηση.

Εἰσηγητές:

α. Μητροπολίτης Μόρφου Κ. Νεόφυτος: Γενικὴ Εἰσαγωγὴ στὸ ὡς ἄνω ἔργο καὶ θέμα, μὲ εἰδικὴ ἀναφορὰ στὸ πρόσωπο καὶ τὴν προσφορὰ τοῦ π. Ἰωάννη Ρωμανίδη στὴν Ὀρθόδοξη Θεολογία.

β. Πρεσβύτερος Νεκτάριος Χατζημιχαήλ: «Δόγμα καὶ Ἠθική. Ἡ ἐμπειρία τῆς ἀποκαλύψεως. Οἱ φορεῖς τῆς ἀποκαλύψεως» (τόμος Α´, σελ. 102-269).

Ἡμερ.: 23.11. 2016 (Τετάρτη).
Τόπος Συνάντησης: Ἐπισκοπεῖον Εὐρύχου.

2η Συνάντηση.

Θέμα:«Ἡ θεολογία περὶ τῆς Ἁγίας Τριάδος. Ἡ δημιουργία τοῦ κόσμου» (τόμος Β´, σελ. 47¬-139).

Εἰσηγητής: Ἀρχιμ. Φώτιος Ἰωακείμ.

Ἡμερ.: 19.12. 2016 (Δευτέρα).
Τόπος Συνάντησης: Ἱερὸς ναὸς Ὁσίων Βαρνάβα καὶ Ἱλαρίωνος, Περιστερῶνα.

3η Συνάντηση.

Θέμα: «Ἡ δημιουργία καὶ ἡ πτώση τοῦ ἀνθρώπου» (τόμ. Β´, σελ. 140-204).

Εἰσηγητής: Πρεσβ. Μιχαὴλ Νικολάου.

Ἡμερ.: 30.01. 2017 (Δευτέρα).
Τόπος Συνάντησης: Ἐπισκοπεῖον Εὐρύχου.

4η Συνάντηση.

Θέμα:«Ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ (Γέννηση, Βάπτιση, Σταυρὸς καὶ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ)» (τόμος Β´, σελ. 205-242).

Εἰσηγητής: Ἀρχιμ. Κυπριανὸς Μηλιδώνης.

Ἡμερ.:  23.02.2017 (Πέμπτη).
Τόπος Συνάντησης: Ἱερὸς ναὸς Ὁσίων Βαρνάβα καὶ Ἱλαρίωνος, Περιστερῶνα.

5η Συνάντηση.

Θέμα:«Ἡ Ἐκκλησία ὡς Σῶμα Χριστοῦ» (τόμος Β´, σελ. 245-280).

Εἰσηγητής: Οἰκον. Παναγιώτης Ματθαίου.

Ἡμερ.:  27.04.2017 (Πέμπτη).
Τόπος Συνάντησης: Ἐπισκοπεῖον Εὐρύχου.

6η Συνάντηση.

Θέμα: «Ἡ πνευματικὴ τελείωση τῶν Χριστιανῶν (Κάθαρση, φωτισμός, θέωση)» (τόμος Β´, σελ. 281-362).

Εἰσηγητής: Πρεσβ. Ἀθανάσιος Βουδούρης.

Ἡμερ.:  29.05.2017 (Δευτέρα).
Τόπος Συνάντησης: Ἱερὸς ναὸς Ὁσίων Βαρνάβα καὶ Ἱλαρίωνος, Περιστερῶνα.

Οἱ Συναντήσεις ἀρχίζουν στὶς 6.00 μ.μ. καὶ περατοῦνται στὶς 8.00 μ.μ.

Ἀναμένεται ἡ θετικὴ ἀνταπόκριση καὶ παρουσία τῶν ἀγαπητῶν κληρικῶν τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου καὶ τυχὸν ἄλλων ἐνδιαφερομένων στὰ Ἐπιμορφωτικά μας Σεμινάρια, ὅπου τίθενται καὶ συζητοῦνται ἐνδιαφέροντα θέματα ποιμαντικῆς ἐνημέρωσης καὶ τοποθέτησης.

 

               

 

 

os