Ὁ ὅσιος Ἰακώβος (Τσαλίκης), ὁ «μὲ συγχωρεῖτε» (22/11) Εκτύπωση

Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ ὁσίου Ἰακώβου (Τσαλίκη), τοῦ «μὲ συγχωρεῖτε» (22 Νοεμβρίου), τοῦ διατελέσαντος Καθηγουμένου τῆς ἱερᾶς καὶ σεβασμίας Μονῆς τοῦ Ὁσίου Δαβὶδ στὴν Εὔβοια - Ἑλλάδα, ὁ ὁποῖος ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ στὶς 21.11.1991, στὸ παρὸν ἀφιέρωμα περιέχονται ὁμιλίες (βίντεο), συνεντεύξεις, κηρύγματα καὶ κείμενα του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου περὶ τοῦ Ὁσίου, καθῶς καὶ ἄλλων ὁμιλητῶν.

Ο γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης, ο σύγχρονος γέροντας της Εύβοιας Μητροπολίτου Μόρφου Νεοφύτου,  (Το πρῶτο δημοσιευμένο κείμενο γιὰ τὸν ὅσιο Ἰάκωβο 1991) 

O Μακαριστός Γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης (Βίντεο). Μητροπολίτου Μόρφου Νεοφύτου

Μόρφου Νεοφύτου: Βίος Ὁσίου Ἰακώβου τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ (Βίντεο)

Μητροπολίτης Μόρφου: «Ο 'Αγιος Ιάκωβος Τσαλίκης όπως τον έζησα» (Βίντεο)

Πρώτη Ἀγρυπνία πρός τιμήν τοῦ Ὁσίου Γέροντος Ἰακώβου Τσαλίκη 17-18 Νοεμβρίου 2017 (Βίντεο)

Αγιοκατάξη Γέροντος Ιάκωβου Τσαλίκη

Ακολουθία του Οσίου Ιακώβου Τσαλίκη του εν Ευβοία

Μόρφου Νεόφυτος: Ὁ ἅγιος Ἰάκωβος Τσαλίκης μετὰ τὴν ἁγιοκατάταξή του (Βίντεο), 2017

Μόρφου Νεόφυτος: Ἡ ἁγιότητα τοῦ ὁσίου Ἰακώβου τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ στὴν ἐποχή μας (Βίντεο), 2017

Μόρφου Νεόφυτος: Ὁ ὅσιος Ἰάκωβος ὁ ἐν Εὐβοίᾳ ὡς ἱερουργὸς τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ (Βίντεο),2018

Μόρφου Νεόφυτος: «Από την πρώτη στιγμή που είδα τον άγιο Ιάκωβο κατάλαβα ότι ήταν ένας Άγιος» (Συνέντευξη,2018)

Μόρφου Νεόφυτος: Ὁ ὅσιος Ἰάκωβος ὁ ἐν Εὐβοίᾳ ὡς ἱερουργὸς τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ (Βίντεο), 2018
 
Λόγος Μητροπολίτου Μόρφου Νεοφύτου στὴν Ἀγρυπνία πρὸς τιμὴ τοῦ ὁσίου Ἰακώβου τοῦ «με συγχωρεῖτε» τὴν 21η πρὸς 22α Νοεμβρίου 2018 (Βίντεο)
 
Μόρφου Νεόφυτος: Ὁ ὅσιος Ἰάκωβος ἐπόπτης ὀρατῶν καὶ ἀοράτων καὶ ἡ μεταπατερικὴ ἀγαπολογία (Βίντεο), 2018
 
Μόρφου Νεόφυτος: «Οἱ σύγχρονοι ἅγιοι Πορφύριος, Παΐσιος καὶ Ἰάκωβος ὡς πατέρες τῶν πιστῶν» (Βίντεο), 2018
 
Μόρφου Νεόφυτος: Ἡ ἐν Χριστῷ ἁπλότητα τοῦ ὁσίου Ἰακώβου τοῦ «μὲ συγχωρεῖτε» (Βίντεο), 2019 
 
Ὁ ἅγιος γέροντας τῆς ἀγάπης Ἰάκωβος Τσαλίκης (Βίντεο), Ἀρχιμανδρίτου Ἰακώβου, ἡγουμένου τῆς ἱερᾶς μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Μακρυμάλλης Ψαχνῶν Εὐβοίας
 
Ημερίδα: «Ο όσιος Γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης» (Βίντεο), 2016 Θεσσαλονίκη
 
Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης Παύλος: "Ο άγιος Ιάκωβος όπως τον γνώρισα" (Βίντεο), 2018 
 
Αρχιμανδρίτης Γαβριήλ, καθηγούμενος Ι.Μ. Οσίου Δαυίδ: "Μνήμες από τον άγιο Ιάκωβο» (Βίντεο), 2018
 
Ἰατρὸς Νικόλαος Μπαλδμιτσής: Ὁ ἅγιος Ἰάκωβος ὡς ἀσθενὴς (Βίντεο), 2018