Αρχική Ιδρύματα Πρόνοια Νέας Γενιάς
en el fr
Ιδρυμα Προνοίας Νέας Γενιάς Εκτύπωση
Το Ίδρυμα σκοπό έχει να καλύπτει τις υλικές και πνευματικές ανάγκες των νέων της μητροπολιτικής περιφέρειας μας και να εκπονεί διάφορα εκπαιδευτικά και πολιτιστικά προγράμματα.

Πρόεδρος
Μητροπολίτης Μόρφου

Μέλη
Πρωτοπρεσβ. Χριστοφόρος Δημητρίου
Πρεσβ.Αθανάσιος Βουδούρης
Σάββας Φουσκωτός
Γιάννης Λέμπος
Νικολέττα Τσιάρτα

τηλ. 22932401
 

os