Σύγχρονες οσιακές μορφές. Γέρο Παναής, π. Ευστάθιος, π. Ελπίδιος. Εκτύπωση

Περιγραφή
39η ΕΚΠΟΜΠΗ: Σύγχρονες οσιακές μορφές. Γέρο Παναής, π. Ευστάθιος, π. Ελπίδιος.
Ηχητικό