Αρχιεπισκοπικό ζήτημα. Κύριλλος ο Β΄ - (Κυριλλάτσος). Εκτύπωση

Περιγραφή
28η ΕΚΠΟΜΠΗ: Αρχιεπισκοπικό ζήτημα. Κύριλλος ο Β΄ - (Κυριλλάτσος).
Ηχητικό