Προνόμια στο λαό (από Σουλτάνο). Κατάργηση Φεουδαρχίας. Αρχιεπισκόποι 17ου αιώνα. Χριστόδουλος – Νικηφόρος – Ιλαρίων Κιγάλος. Εκτύπωση
Περιγραφή
21η ΕΚΠΟΜΠΗ: Προνόμια στο λαό (από Σουλτάνο). Κατάργηση Φεουδαρχίας. Αρχιεπισκόποι 17ου αιώνα. Χριστόδουλος – Νικηφόρος – Ιλαρίων Κιγάλος.
Ηχητικό