Λατινικά μνημεία – μνημεία με δυτικές επιδράσεις. Ο Λαλά-Μουσταφά εισβάλλει στην Κύπρο. Πτώση Λευκωσίας. Μαρία Συγκλητική. Πτώση Αμμοχώστου. Μαρκαντώνιος Βραγαδίνος. Εκτύπωση

Περιγραφή
19η ΕΚΠΟΜΠΗ: Λατινικά μνημεία – μνημεία με δυτικές επιδράσεις. Ο Λαλά-Μουσταφά εισβάλλει στην Κύπρο. Πτώση Λευκωσίας. Μαρία Συγκλιτική. Πτώση Αμμοχώστου. Μαρκαντώνιος Βραγαδίνος.
Ηχητικό