Πτώση Κωνσταντινούπολης – Διάψευση αντιλήψεων.Θετικές επιδράσεις από άφιξη προσφύγων Κωνσταντινοπολιτών. Ενετοκρατία – οχυρωματικά έργα. Άγ. Θεοφάνης (1532). Εκτύπωση
Περιγραφή
18η ΕΚΠΟΜΠΗ: Πτώση Κωνσταντινούπολης – Διάψευση αντιλήψεων.Θετικές επιδράσεις από άφιξη προσφύγων Κωνσταντινοπολιτών. Ενετοκρατία – οχυρωματικά έργα. Άγ. Θεοφάνης (1532).
Ηχητικό