Βούλλα Σύπρια. Πτώση Άκρας. Αββαεία – Ξυλόστεγοι. Άγιος Σάββας – Παλαμισμός. Εκτύπωση
Περιγραφή
16η ΕΚΠΟΜΠΗ: Βούλλα Σύπρια. Πτώση Άκρας. Αββαεία – Ξυλόστεγοι. Άγιος Σάββας – Παλαμισμός.
Ηχητικό