Άγιος Νεόφυτος. Επί κεφαλής του λαού αντιμέτωπος Των Λατίνων. Διορατικότητα. Εκτύπωση
Περιγραφή
13η ΕΚΠΟΜΠΗ: Άγιος Νεόφυτος. Επί κεφαλής του λαού αντιμέτωπος Των Λατίνων. Διορατικότητα.
Ηχητικό