Ανάπτυξη Βυζαντινής Τέχνης. Ναοί – Μοναστήρια 11ου αιώνα – Ισαάκιος Κομνηνός. Ριχάρδος Λεοντόθυμος. Εκτύπωση
Περιγραφή
12η ΕΚΠΟΜΠΗ: Ανάπτυξη Βυζαντινής Τέχνης. Ναοί – Μοναστήρια 11ου αιώνα – Ισαάκιος Κομνηνός. Ριχάρδος Λεοντόθυμος.
Ηχητικό